HagaZiekenhuis afdeling Neurologie

Acute Hersenhulp


De Spoedeisende Hulp op locatie Leyweg heeft standaard een traumakamer gereserveerd voor acute hersenhulp en er is opnamegarantie op de acute stroke-unit. Er kan 24 uur per dag direct CT scanning plaatsvinden

Het HagaHersencentrum heeft de afgelopen jaren in de regio Haaglanden de standaard gezet voor de behandeling van beroertes. De acute hersenhulp is georganiseerd volgens de landelijke “best pracitice”. De Spoedeisende Hulp op locatie Leyweg heeft standaard een traumakamer gereserveerd voor acute hersenhulp en er is opnamegarantie op de acute stroke-unit. Er kan 24 uur per dag direct CT scanning plaatsvinden en op indicatie vindt behandeling van het bloedstolsel in de hersenen plaats met behulp van medicijnen die rechtstreeks in de bloedbaan worden gebracht (trombolyse). Verder is er grote expertise aanwezig op het gebied van vaatchirurgie in de hersenen, vaatverwijding met behulp van “stents”, cardiologische evaluatie en detectie van vaatverstoppingen (emboliedetectie). Hierdoor is een patiënt met een beroerte in het HagaZiekenhuis verzekerd van de best denkbare behandeling in de regio.

Het HagaZiekenhuis heeft door de jaren heen ruime medische en verpleegkundige ervaring opgebouwd. De combinatie van deze expertise en nazorg op maat in samenwerking met regionale zorgaanbieders, zorgt er voor dat de opnameduur voor patiënten verantwoord kort is. De opnameduur voor patiënten met een beroerte in het HagaZiekenhuis behoort tot de kortste van Nederland. Door deze goede organisatie verzorgt het HagaHersencentrum al jaren circa vijftig procent van de strokezorg in de regio Haaglanden.

Naast de acute hersenhulp behandelt de afdeling Neurologie alle reguliere neurologische aandoeningen. De wachtlijsten voor de polikliniek zijn teruggebracht tot gemiddeld twee weken, met ruimte voor spoedbehandeling van acute problematiek. Jaarlijks bezoeken circa 10.000 patiënten voor het eerst de polikliniek van de afdeling Neurologie. De verpleegafdelingen 11A en 11B behandelen jaarlijks circa 1400 patiënten. Ook worden jaarlijks 1200 mensen door de afdeling Neurologie opgenomen voor dagbehandeling.

Untitled Document

Herken een beroerte

Bij een beroerte kunnen diverse verschijnselen optreden. De belangrijkste verschijnselen van een beroerte zijn eenzijdige verlammingsverschijnselen in het gezicht, arm en/of been, onduidelijk spreken, een woordvindstoornis dan wel een begripstoornis .

Vertoont iemand één of meer symptomen, dan heeft hij of zij waarschijnlijk een beroerte. Let op de tijd en... handel direct! Dit vergroot de kans op herstel.

Mond

Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.

Hulpmiddel : vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.

Arm

Let op of een arm (of been) verlamd is.

Hulpmiddel : Vraag aan de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.

Spraak

Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt.

Hulpmiddel : vraag aan de persoon een zin uit te spreken.

Tijd

Stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn begonnen. Indien de persoon binnen drie uren behandeld wordt, is de kans op herstel groter.

Bel direct 112 en wacht niet want:

tijdverlies = hersenverlies